Kontakt

Info kontakt

Firma

CK ETRAVELKA, s.r.o.
Hlboká cesta 50, 90025 Chorvátsky Grob
Slovenská republika


IČO: 46964274
DIČ: 2023678206

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel: Sro, vložka č. 86735/B
so sídlom: Hlboká cesta 50, 90025 Chorvátsky Grob
fakturačná adresa: Hlboká cesta 50, 90025 Chorvátsky Grob

Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 292 188 8349 / 1100
IBAN: SK21 1100 0000 0029 2188 8349

Kontaktné info

Call centrum: 0908 399 508
od 9.00 – 21.00 denne

Iveta Timkovičová 0905 982 576
Email: iveta@etravelka.sk

Bea Bencsíková 0905 190 455
Email: bea@etravelka.sk

Web: www.etravelka.sk
Email: etravelka@etravelka.sk